Analyser

Email: info@afford.dk

Omtaler af og resultater fra projekter og evalueringer, som AFFORD er involveret i, vil løbende blive offentliggjort her på hjemmesiden. Se også under Rapporter.


Keepin it REAL - et evidensbaseret forebyggelsesprogram?

Denne analyse giver en vurdering af, hvorvidt forebyggelsesprogrammet Keepin it REAL (kiR), som tilbydes af den amerikanske forebyggelsesorganisation DARE - Drug Awareness and Resistance Education - i både USA og Europa, faktisk lever op til prædikatet evidensbaseret, således som det fremstilles af DARE. Analysen giver et indblik i baggrunden for udviklingen af kiR, og den gennemgår de væsentligste videnskabelige undersøgelser af programmet. Analysen konkluderer, at kiR ikke lever op til de krav, man normalt stiller, hvis et program skal kaldes evidensbaseret, og at der ikke for nuværende findes videnskabelig evidens for at, kiR vil have den ønskede effekt, hvis programmet anvendes i Europa. Du kan hente analysen her:

Eksperimentet i Københavns Fængsler, 1952-60

Denne analysere præsenterer, hvad der formentlig er verdens første velgennemførte lodtrækningsforsøg på det kriminalitetsforebyggende arbejde overhovedet. Selve forsøget omfattede 252 personer, der blev indsat i Københavns Fængsler i 1952/53, halvdelen i en forsøgsgruppe og den anden halvdel i en kontrolgruppe. Indledningsvist forsøgte man for hver enkelt af de indsatte i forsøgsgruppen at vurdere deres recidivrisko, ændringsparathed og kriminogene risikofaktorer. Hvor det på denne baggrund vurderedes relevant og muligt, iværksatte man herefter en 'behandling', primært i form af sociale og socio-økonmske foranstaltninger, og man fortsatte med denne behandling i op til to år efter løsladelse. Med en opføgningsperiode på hele syv år fandt man et signifikant lavere recidiv i forsøgsgruppen end i kontrolgruppen 

Behøver vi kriminalitet?

Ultimo april 2015 fratrådte Flemming Balvig sin stilling som professor i kriminologi ved Det Juridiske fakultet, Københavns Universitet. I den forbindelse afholdtes en fratrædelsesforelæsning den 27. april i auditorium A i Studiegården. Der foreligger et lettere bearbejdet referat af denne forelæsning, hvori er indlagt slides fra den anvendtes power point.      Evaluering af Café Exit (2014)


      Evaluering af kokkeskole (2015)

Copyright @ All Rights Reserved AFFORD Aps. 2016