Kurser

Email: info@afford.dk

AFFORD tilbyder kurser i evidensbaseret forebyggelse, som skræddersys til lokale forhold og problemstillinger. Som vi ser det, er det en forudsætning for effektiv forebyggelse, at alle parter har samme udgangspunkt og trækker i samme retning – tværfagligt samarbejde i praksis.Hvis vi for eksempel tager udgangspunkt i en kommune, er det helt afgørende, at personale fra både SSP, politiet, skoler, klubber og andre kommunale institutioner deltager. På denne måde kan kurset danne afsæt for en fælles indsats over for det eller de problemer, som aktuelt er de vigtigste i det lokale område. Det er også en god idé, at  flere fra sammen "afdeling" deltager, og at det er såvel "underordnede" som "overordnede". Vore kurser har plads til op til 24 deltagere, så der er gode muligheder for at et bredt sammensat tværfagligt team kan komme på kursus sammen.


Vi tilbyder tre typer af kurser:   GRØNNE, BLÅ og RØDE.


____________________________________________________________________________


GRØNNE KURSER - er basiskurser. Sigtet her er at give deltagerne en grundlæggende viden om, hvad evidensbaseret forebyggelse af risikoadfærd er, og de strategiske principper med hensyn til hvordan det kan gennemføres. Disse kurser afholdes primært efter rekvisition. Det kan være som eksternater eller internater. Som udgangspunkt strækker et sådant kursus sig over 3 døgn (3 fulde arbejdsdage), typisk fra en onsdag morgen til fredag eftermiddag. Kurset henvender sig til alle personer, der arbejder med forebyggelse af risikoadfærd eller som står overfor at skulle arbejde med dette område.

 

AFFORD anbefaler, at deltagerne på et sådant kursus bør rekrutteres således, at der er repræsentanter med fra alle dele af det tværfaglige samarbejde omkring forebyggelse. Afholdes kurset fx i en kommune, bør der være deltagere fra både skole, politi, SSP, klubber, kommunen samt øvrige relevante organisationer, fx sundhedspersonale. På denne måde sikres dels, at alle involverede har samme udgangspunkt, dels, at det tværfaglige kendskab og netværk styrkes allerede i løbet af kurset.


Se nærmere her vedrørende et eksempel på et grønt basiskursus :____________________________________________________________________________


BLÅ KURSER - er opfølgnings-, udviklings-, videreuddannelses-, ajourførings- og vedligeholdelseskurser. Formålet med disse kurser er at formidle ny relevant viden over en bred front inden for det samlede forebyggelsesfelt – nye tiltag, nye evalueringer osv. Disse kurser afholdes primært på initiativ af AFFORD og primært som internat (2 døgn, fx dag 1 kl 14 til dag 3 kl 13). Kurserne udbydes typisk en gang om året og fokuserer på nyheder og udviklingen inden for det seneste år. Faste bestanddele er en orientering om den seneste udvikling i risikoadfærd og baggrunden herfor (typisk første dag om eftermiddagen), ’De hurtige nyheder’ (en systematisk oversigt over de væsentligste ting der er fremkommet det seneste år; typisk første dag om eftermiddagen), et oplæg ved en aktuel dansk ekspert (typisk  første dags aften), tematisk gennemgang af udvalgte temaer, hvor der er sket væsentlig nyt (typiske hele anden dag) og en halv dag med et internationalt topnavn inden for forebyggelsesområdet, (typisk tredje dags formiddag). Deltagelse i et af de blå vedligeholdelseskurser koster typisk omkring 9.000 kr. + moms. Prisen inkluderer ophold (2 overnatninger) og fuld forplejning. De blå kurser afholdes sædvanligvis på AFFORD’s faste kursussted, Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter ved Faxe Ladeplads. De blå kurser er åbne for alle, men henvender sig især til personer, der har gennemført et af de grønne kurser, Diplomuddannelsen i Kriminologi (DUK) ved Københavns eller Aarhus Universitet, et af universiteternes kriminologi-kurser, Copenhagen Summer University (CSU) eller kandidatuddannelsen i Kriminologi ved Aalborg Universitet.
____________________________________________________________________________


RØDE KURSER – er fordybelseskurser. Formålet med disse kurser er at gå i dybden med et specifikt emne. Det kunne fx være mentorordninger, behandling af stofmisbrugere eller ’hot spot policing’. Disse kurser afholdes såvel efter rekvisition som på initiativ af AFFORD. De kan afholdes såvel i form af eksternat som internat, og den tidsmæssige udstrækning kan være fra et par timer (oplæg med diskussion) og opefter.


Kontakt os her, hvis du gerne vil høre nærmere om disse muligheder:


_________________________________________________________________________________________________

Copyright @ All Rights Reserved AFFORD Aps. 2016